Søk

Blågrønnalgene trives godt i det sterkt forurensete Mosvatnet. Foto Erik Thoring.

Blågrønnalgene trives godt i det sterkt forurensete Mosvatnet. Foto Erik Thoring.

Mosvatnet

Mosvatnet – en sterkt forurenset innsjø

Det er neppe noen som føler seg fristet til å ta et bad i Mosvatnet. Vatnet har i flere tiår vært sterkt forurenset, og er det fortsatt. Den dårlige tilstanden er en kombinasjon av flere forhold.

Store mengder næringsstoffer i bunnsedimentene.
Tilførsler av fosfor og nitrogen fra omgivelsene.
Tilførsler av næringsstoffer og bakterier fra fugler.
Ubalanse mellom dyreplankton og planteplankton

Den dårlige vannkvaliteten kan oppleves slik:

Tidvis oppblomstring av blågrønnalger.
Vannkvalitetet uegnet for bading og andre fritidsformål.
Oksygensvikt og dårlig siktdybde.
Til tider dårlig lukt.

Miljøtilstanden i innsjøer er klassifisert i fem klasser, der klasse 1 er meget god  og klasse 5 er meget dårlig . Mosvatnet er i klasse 4- dårlig-  og målet er at vannkvaliteten skal  forbedres til klasse 2 –god. Det er neppe mulig å nå dette målet uten drastiske tiltak og store investeringer slik parksjef Arne Berglia beskrev i Mosvannsplanen fra 1960-tallet. Han ville tappe ut vatnet, fjerne de næringsrike bunnsedimentene og fylle på med rent vann fra IVAR.

De tiltakene som foreslås av fagfolk er følgende:

Utvidelse av Møllebekken rensepark.
Kontroll og utbedring av avløps- og overvannsledninger i nærområdet.
Økt tilførsel av rent vann
Utrydde bestanden av sik med bruk av rotenon.

Kalender

Desember 2017
Ma Ti On To Fr
    123
4567 89 10
11 121314 151617
18192021222324
25262728293031
       

 

POST: Postboks 441, Sentrum, 4002 Stavanger BESØK: Mostun natursenter, Henrik Ibsensgate 59,Stavanger.
TLF: 51 52 88 11 MOB: 977 12 253  EPOST: