Søk

Kråkene tilbringer natten i de høye trekronene ved Mosvatnet. Foto: Erik Thoring

Kråkene tilbringer natten i de høye trekronene ved Mosvatnet. Foto: Erik Thoring.

Fugleliv - Mosvatnet

Kråketrekket - et fascinerende naturfenomen

Vinteren 2012 overnattet drøyt 24 000 kråker og kaier ved Mosvatnet. Det er trolig den største samlingen kråker og kaier i Norge.

De fleste er trekkfugler som kommer fra Trøndelag og Østlandet og som tilbringer vinteren på Jæren. Hver kveld flyr kråkene og kaiene inn til de høye trekronene ved Mosvatnet. Når morgen gryr bryter fuglene opp og spre seg ut til ulike beitemarker på det meste av Jæren.

Kråkeekspert Øyvind Gjerde fra Stavanger har kartlagt kråketrekkene på Jæren. På grunnlag av Gjerdes data har Stavanger Aftenblad illustrert det fascinerende trekket som skjer inn og ut av Mosvatnet hver kveld og morgen vinteren gjennom.

Image

Kråketrekkene på Jæren i 2012. Kart: Stavanger Aftenblad

 

POST: Postboks 441, Sentrum, 4002 Stavanger BESØK: Mostun natursenter, Henrik Ibsensgate 59,Stavanger.
TLF: 51 52 88 11 MOB: 977 12 253  EPOST: