Søk

Kantvegetasjonen rundt Mosvatn er et omstridt tema. Her fra nordsiden av vatnet, der kantvegetasjonen holdes nede av hensyn til utsikt. Foto: Erik Thoring.

Kantvegetasjonen rundt Mosvatn er et omstridt tema. Her fra nordsiden av vatnet, der kantvegetasjonen holdes nede av hensyn til utsikt. Foto: Erik Thoring.

Biologisk mangfold

Handlingsplan for biologisk mangfold i Stavanger 2010-2014

Regjeringen har fastslått at Norge skal forvalte naturen slik at arter som finnes naturlig blir sikret i levedyktige bestander, og slik at variasjonen av naturtyper og landskap blir opprettholdt og gjør det mulig å sikre at det biologiske mangfoldet får utvikle seg.

Dessuten har Norge forpliktet seg til å stoppe tap av biologisk mangfold innen 2010. Dette målet må vel langt fra kunne sies å være oppnådd, men kanskje noe av det viktigste miljøsatsingen har ført med seg, er økt fokus på naturverdiene.

Handlingsplanen  for biologisk mangfold er en plan for ”folk og fe”. Man kan ikke behandle biologisk mangfold isolert fra naturopplevelser – dette er en utrolig viktig kvalitet for alle som bor i byen. Kommunen kan ikke forvalte det biologiske mangfoldet uten å ha et eierskap til det. Denne planen har som mål å øke bevisstheten om og eierskapet til det biologiske mangfoldet i Stavanger.

Handlingsplanen er utarbeidet av park og vei ved Merete Landsgård, Kristin Schall og Aina Hovden Lunde.

Mosvatnet er omtalt flere steder i planen blant annet side 13 (fremmede arter) og side 22.

Last ned handlingslanen her:

Kalender

Februar 2018
Ma Ti On To Fr
   1234
5 678 91011
12131415 16 17 18
19202122 232425
262728    
       

 

POST: Postboks 441, Sentrum, 4002 Stavanger BESØK: Mostun natursenter, Henrik Ibsensgate 59,Stavanger.
TLF: 51 52 88 11 MOB: 977 12 253  EPOST: