Søk

.

Det var vanskelig å få fine bilder av hvitøyeanda i Mosvatnet, derfor har vi lånt et fra Italia. Foto: A. Musicorio.

Rogalands første hvitøyeand

I dag har fugleinteresserte kommet fra fjern og nær for å observere en fuglesensasjon i Mosvatnet, den sjeldne hvitøyeanda.

Dagens observasjon av hvitøyeand er den første i Rogaland, og i resten av Norge er arten kun observert få ganger. Fuglen har som navnet tilsier hvite øyne og ligner mye på toppand. Arten er den minste av dykkendene, ca. 40 cm lang. Hvitøyanda holder vanligvis til i Asia, Nord-Afrika og Sør- og Øst-Europa og på den internasjonale rødlista står den oppført som nær truet.

 

 

POST: Postboks 441, Sentrum, 4002 Stavanger BESØK: Mostun natursenter, Henrik Ibsensgate 59,Stavanger.
TLF: 51 52 88 11 MOB: 977 12 253  EPOST: