Søk

Når isen legger seg må mange arter finne seg andre steder å tilbringe vinteren. Foto: Erik Thoring

Når isen legger seg må mange arter finne seg andre steder å tilbringe vinteren. Foto: Erik Thoring.

MOSVATNET

Fuglene har fløyet – men hvor?

Hvor reiser fuglene i Mosvatnet når isen dekker hele vannflata?

Noen av Mosvatnets faste innbyggere stakk  av allerede  før isen kom. Det gjelder blant annet toppdykkerne som foretrekker å tilbringe vinteren i mildere strøk i vest-Europa. Mens toppdykkeren reiser, er det andre som kommer. Kvinand og taffeland er to arter som bare ses i Mosvatnet vinterstid. Men når  isen legger seg  må disse og andre andefugler finne seg andre steder å tilbringe vinteren. Andefuglene vil foretrekke innsjøer dersom muligheten er der. Men om isen ligger  på Mosvatnet er det ofte tilsvarende ellers på Jæren.

Mange av andefuglene vil søke til elver og elveoser på Jæren der frosten ikke får tak. Andre vil søke til sjøen på jakt etter mat. Strenge vintre vil ofte føre til økt dødelighet for flere typiske ferskvannsarter.

I Madlabekken rensepark som renner ut i Mosvatnet like nord for Mostun er det alltid åpent vann. Her har stokkendene tilhold, og det er også sett opp til syv sivhøner i sumpskogen som omgir utløpet.

For måkene er ikke isen den største utfordringen. Måkene i Mosvatnet beiter uansett ikke i vannmassene, de venter på at turfolk kommer med mat.

 

POST: Postboks 441, Sentrum, 4002 Stavanger BESØK: Mostun natursenter, Henrik Ibsensgate 59,Stavanger.
TLF: 51 52 88 11 MOB: 977 12 253  EPOST: