Søk

Ny rotenonbehandling i Mosvatnet vil være negativt for toppdykkerne. Foto: Helge Helland.

Ny rotenonbehandling i Mosvatnet vil være negativt for toppdykkerne. Foto: Helge Helland.

Mosvatnet

Åpent møte om Mosvatnet tirsdag 9.april

Tirsdag 9.april kl. 20.00 inviterer Naturvernforbundet til åpent møte om forurensingsituasjonen i Mosvatnet. Møtet er åpent for alle og holdes på Mostun natursenter, Henrik Ibsensgate 59. Innledere er seniorforsker Åge Molversmyr fra IRIS og rådgiver Kristin Bringedal fra vann og avløpsetaten i Stavanger kommune. Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Hva har skjedd med vannkvaliteten i Mosvatnet de siste 20-30 årene? Er det realistisk å nå offisielle mål om badevannskvalitet i vatnet? Hva må i så fall gjøres, og hva vil det kreve av tiltak og kostnader?

Stavanger kommune har vedtatt en hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp ( 2011-2022). I denne er Mosvatnet omtalt med en flere konkrete tiltak. Blant annet kan det være aktuelt å gjennomføre en ny giftbehandling (rotenon) av vatnet slik man gjorde i 1987. Det vil være kontroversielt å drepe all fisk i vatnet siden det er fisken blant annet toppdykkerne er avhengige av.

Etter innledningene blir det anledning til spørsmål og debatt.

 

POST: Postboks 441, Sentrum, 4002 Stavanger BESØK: Mostun natursenter, Henrik Ibsensgate 59,Stavanger.
TLF: 51 52 88 11 MOB: 977 12 253  EPOST: