Søk

Det eldste kjente bildet av Mostun, tatt en gang mellom 1917 og 1935. Foto: Byarkivet i Stavanger.

Det eldste kjente bildet av Mostun, tatt en gang mellom 1917 og 1935. Foto: Byarkivet i Stavanger.

Historikk

Mostun – fra sommerbolig i 1867 til natursenter i 2012

Mostun ble bygd i 1867 som sommerbolig for boktrykker og redaktør Arnt Moe’s familie. Eiendommen på 15,5 dekar lå mellom Mosvatnet og Tjensvollveien og besto den gang av myr og lynghei, omgitt av jordbruksmarker.

På 1890-tallet flyttet familien Moe fra Mostun til Madlalia ved Hafrsfjord.  Sønnen Haakon Asche Moe overtok Mostun i 1896 og startet Tjensvoll gartneri. Han var svært botanisk interessert og plantet en hel rekke sjeldne busker og trær på eiendommen.

I 1915 ble Mostun kjøpt av Stavanger kommune. På dette tidspunkt besto Mostun av fire bygninger; bolighus, løe, uthus og veksthus.

I 1932 ble Mostun leid av Bondeungdomslaget som startet kafé. I den forbindelse ble  bolighuset påbygd og ombygd. Noen år seinere, i 1939, fikk Rogaland Folkemuseum tillatelse til å flytte gamle trehus til et åpent område nord for Mostun. Bare et fåtall bygninger ble reist  på eiendommen før folkemuseet oppga sin planer.

Mostun-kafeen ble nedlagt på 1960-tallet. Eiendommen som nå kun besto av det tidligere bolighuset, ble disponert av kommunens parkvesen fram til 1983. Da fikk SIF Håndball leie huset til klubblokale, selskapslokale og kafévirksomhet. I forbindelse med overtakelsen ble det gjennomført en omfattende renovering med skifte av vinduer og kledning. Det gamle hageanlegget fra 1900/1930 ble sanert.

SIF Håndball flyttet ut av Mostun i 2011 og da overtok Naturvernforbundet  i samarbeid med andre frivillige organisasjoner.  Bygget ble tatt i bruk til kontor, -møte- og utstillingslokale. Planen er å tilbakeføre Mostun til 1930-tallets funkis-stil og gjenskape deler av det historiske hageanlegget.

Image

Mostun, Tjensvollkrysset, Hanssons Minde og Tjensvolltjernet slik det så fra fly i 1937. Foto: Byarkivet i Stavanger.

Image

Populært utfartsformål før, under og etter krigen. Mostun-kafeen ble drevet av Bondeungdomslaget. Foto: Byarkivet i Stavanger.

Image

Hagen, uthuset og den gamle sommervillaen var kafe i nærmere 30 år. Foto: Byarkivet i Stavanger.

Image

Fra kafeen ble nedlagt på 1960-tallet og til SIF Håndball overtok Mostun i 1983 ble huset brukt av ansatte i parkvesenet. I 1983 ble det gjort en uheldig renovering av bygget.  Foto: Byarkivet i Stavanger.

Image

Mostun i november 2011. Et slitent bygg med stort rehabiliteringsbehov. Foto: Erik Thoring.

 

POST: Postboks 441, Sentrum, 4002 Stavanger BESØK: Mostun natursenter, Henrik Ibsensgate 59,Stavanger.
TLF: 51 52 88 11 MOB: 977 12 253  EPOST: