Søk

Går det an å leie Mostun?

'Gamle Mostun' er forbeholdt utstillingsvirksomhet, arrangementer og aktiviteter i regi av organisasjonene som holder til i huset. Utleie til andre formål skjer bare i begrenset grad. Her kan du se hvilke regler som gjelder:

1. Bruk av Mostun natursenter skal forbeholdes aktiviteter og arrangementer i regi av driverne, Naturvernforbundet, Ornitologisk Forening, Botanisk Forening og leietaker Syklistenes Landsforening.

2. I den grad det er ledig kapasitet kan forsamlingslokalet leies til medlemmer i Naturvernforbundets dugnadsgruppe, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. Dette avtales med Naturvernforbundet i hvert enkelt. 

3. Utleie til nevnte kategorier kan skje på dagtid, kveldstid og i helger. Alle arrangementer skal være avsluttet innen kl.24 og lokalet skal være ryddet og vasket. Pris for leie avtales i hvert enkelt tilfelle.

4. Hagen og det øvrige utearealet er offentlig friområde og er fritt tilgjengelig. Organiserte arrangementer må avtales med Naturvernforbundet.

5. Besøk av senteret med omvisning avtales direkte med Naturvernforbundet.

Dette reglementet er retningsgivende og det kan i særskilte tilfeller gjøres unntak for bestemmelsene ovenfor.

 

For leie av Inge Steenslands hus - vårt flott nybygg - finner du utleieinformasjon her

 

POST: Postboks 441, Sentrum, 4002 Stavanger BESØK: Mostun natursenter, Henrik Ibsensgate 59,Stavanger.
TLF: 51 52 88 11 MOB: 977 12 253  EPOST: