Søk

Info om myndighetene

Info om myndighetene vi samarbeider med ,,,

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning  (DN) er ein rådgivande og utøvande statleg etat, underlagt Miljøverndepartementet. Vi arbeider for å bevare og styrkje naturmangfaldet og leggje til rette for friluftsliv. Ei viktig oppgåve for oss er å kombinere vern og berekraftig bruk av naturen.

DN bidreg med drift- og tiltaksmidler til ei rekke nasjonale, autoriserte naturinformasjonssentra.

Linkadresse: http://www.dirnat.no/content/500046430/Verdifulle-vatmarker-far-informasjonssentre

 

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannsembeta er regionale statlege forvaltningsorgan som skal gjennomføre nasjonal politikk vedteke av Stortinget. Embeta vil vere eit viktig bindeledd mellom den sentrale statsforvaltninga og kommunane. Fylkesmannen i Rogaland har mellom anna oppgåver knytt til naturvern og forurening. Fylkesmannen held til i Statens Hus på Lagårdsveien i Stavanger. Linkadresse:

http://fylkesmannen.no/Rogaland/Miljo-og-klima/

 

Jæren friluftsråd

Jæren friluftsråd  er et interkommunalt samarbeidsorgan eid av 8 kommuner. JF har ansvaret for at befolkningen på Jæren har friområder til rekreasjon og variert friluftsliv. Organisasjonen forvalter i dag ca. 27.000 da friområder. Våre oppgaver er å sikre nye områder, legge til rette for brukerne, sørge for at områdene fungerer som rekreasjonsområder og at naturkvalitetene ikke blir ødelagt.

Linkadresse:

http://jarenfri.no/no/forside/

 

Stavanger kommune

Stavanger kommune har egen miljøvernavdeling samt  naturforvaltere i kommunes etat for park og vei. Naturforvalterne har blant annet ansvaret for forvaltningen av kommunens naturmangfold herunder vern og skjøtsel av truete naturtyper, verneområder og truete arter.

 

Kalender

November 2018
Ma Ti On To Fr
   1 23 4
5678 91011
12131415 1617 18
19202122 23 24 25
26272829 30   
       

 

POST: Postboks 441, Sentrum, 4002 Stavanger BESØK: Mostun natursenter, Henrik Ibsensgate 59,Stavanger.
TLF: 51 52 88 11 MOB: 977 12 253  EPOST: