Søk

Hornborgasjøen

Hornborgasjøen i Sverige er en av flere tusen RAMSAR-områder på kloden. Foto: Roy Mangersnes

Dette er Ramsar

Ramsar-konvensjonen, internasjonal konvensjon om vern av våtmarker, undertegnet 1971 i byen Ramsar i Iran. 151 land har ratifisert avtalen (2006), deriblant Norge (1974).

Image

Konvensjonen forplikter medlemslandene til å oppnevne minst ett våtmarksområde på en liste over internasjonalt viktige våtmarksområder. Norge har i dag (2013) 51 områder på Ramsarkonvensjonens liste, 42 på fastlandet og 9 på Svalbard. Rogaland er representert med Jæren våtmarkssystem som består av 23 vernete våtmarksområder på Jæren.

 

Les mer her:
The Ramsar Convention on Wetlands
Miljøstatus.no - Ramsarkonvensjonen
Miljødirektoratet - Ramsar-ansvarlig institusjon i Norge
 

 

 

POST: Postboks 441, Sentrum, 4002 Stavanger BESØK: Mostun natursenter, Henrik Ibsensgate 59,Stavanger.
TLF: 51 52 88 11 MOB: 977 12 253  EPOST: